EDUKACIJE

on .

U Domu "Veternik"  tokom aprila i maja  2024 godine održan je program obuke "Skala funkcionalne efikasnosti", stručni skup "Deinstitucionalizacija-iskustva i preporuke" i okrugli sto "Stručni rad sa korisnicima u ustanovama socijalne zaštite".