Istorijat ustanove

   Dom "Veternik" je ustanova socijalne zaštite. Skupština SAP Vojvodine osnovala ju je 20. decembra 1971. godine. Počela je da radi u februaru 1972, pruživši utočište za 210 štićenika.

   Rast i razvoj ustanove od njegovog nastanka sažeo je u nekoliko slika filozof, prof. Aleksandar Bećin:

   S obzirom na ulogu koju sam više od tri decenije obavljao u socijalnoj zaštiti Pokrajine (Vojvodine), a pri tom, pored ostalog, i na službene kontakte koje sam sa Specijalnim zavodom u Veterniku održavao od samog njegovog osnivanja sve do nedavno, mogao bih, bez sumnje verodostojno svedočiti o celom razvitku ove ustanove.

   Za period od 1992. godine, uz sva priznanja (izrada objekata, formiranje službi, angažovanje jednog broja korisnika u nekoliko radionica, povremeno organizovanje uspešnih kulturnih i sportskih priredbi i susreta sa korisnicima srodnih ustanova i dr) bila bi to ipak tužna slika o svakidašnjim uslovima života dece. Sada pak, u poslednjih 6-7 godina odigrava se čudan paradoks: u toku najveće društvene krize postiže se neslućen uspon, preobražaj i domet u svim uslovima i aspektima rada Zavoda i u celokupnom životu dece. Zavod izrasta u jednu od najreprezentativnijih ustanova ove vrste u zemlji, po nivou materijalne i stručne opremljenosti, organizaciji i bogatstvu sadržaja i atmosferi rada i života. U pitanju su objekti i uopšte prostor, stanovanje, odeca, ishrana, higijena i zdravstvena zaštita, specijalna nega i rehabilitacija, radna okupacija i kulturno-zabavne i rekreativne aktivnosti i dr. Obezbeđeno je vlastito grejanje prostorija koje su sad čiste i uređene. U ranije pustom dvorištu bez hladovine sada je negovan park sa bazenom i igralištem. U ekonomskom delu farma sa domaćim životinjama angažuje i raduje decu, ali, sa pekarom obezbeđuje i nivo ishrane iznad proseka. Kompletirana je zdravstvena zaštita, uključujući i stomatološku, i specijalna nega sa dovoljnom količinom lekova i sistematičnom profilaksom.

istorija3

   Svakako treba uočiti neobično razgranatu saradnju Zavoda sa mnogim ustanovama, organizacijama, preduzećima, istaknutim ličnostima u zemlji i inostranstvu. Među njima su otkriveni i odnegovani donatori od kojih se dobijaju znatni i vredni darovi: oprema za zdravstvenu zaštitu i lekovi, oprema, domaće životinje za farmu, nameštaj, odeća, umetnički predmeti, finansijska sredstva i drugo.

   Pametnim akcijama Zavod uspešno razbija izolaciju, inače tako karakterističnu za ovakve ustanove, uspevajući da snažno privlači pažnju i dobru volju prema svom radu, pružajući istovremeno priliku mnogima da na delu ispolje humanost koju ranije kod sebe nisu možda ni poznavali. Umesto pukog sažaljevanja , možda i neprijatnosti koje su posetioci Doma doživljavali ranijih godina, sad se u svakom budi simpatija i razumevanje prema ovoj deci, shvatanje značaja i lepote ovog složenog oblika zaštite i želja da se prema svojim mogućnostima pruži neka pomoć. Takav Dom danas je opštekulturno dobro Grada, Pokrajine i Republike.

Veternik, 23. juli 1998. godine