Smeštaj

   Ustanova za decu i mlade Veternik je jedna od najvećih ustanova socijalne zaštite u zemlji namenjena za smeštaj dece i omladine i odraslih lica.  Rezidencijalni smeštaj obuhvata najveći deo smeštajnih kapaciteta ustanove ali u skladu sa svojim humanim opredeljenjem i razvojem socijalne misli ustanova nudi svojim korisnicima i niz drugih usluga među kojima je i vaninstitucionalni smeštaj, trenutno fokusiran na dnevni boravak i zaštićeno stanovanje. Nadamo se da će naše društvo iznaći mogućnosti i sredstva da podrži i omasovi ovakve male zajednice sa željom da što veći broj naših korisnika pronađe svoj put do ovih usluga.