Vaninstitucionalni smeštaj

   Kao alternativa institucionalnom modelu smeštaja , u svetu i regionu se razvijaju strategije deinstitucionalizacije kojima se, unutar zajednice, stvaraju uslovi za kvalitetnu ukljucenost i život svih osoba sa hendikepom. Uz postojanje jasnog društvenog i politickog konsenzusa, ovaj model se može ostvariti udruženim nastojanjima samih osoba sa invaliditetom, njihovih porodica, drugih clanova zajednice i odgovarajucih službi socijalne zaštite, zdravstva, obrazovanja, finansija i uprave. Osnovni cilj ovakvog pristupa je razvijanje sistema koji ce brinuti o svim osobama sa invaliditetom uz korišcenje resursa koji su realni i koji su ostvarivi u odnosu na situaciju u kojoj se država nalazi.

vaninstitucionalni1

   Ustanova za decu i mlade  "Veternik" pored radnih jedinica u maticnoj ustanovi vec duže vreme ima i odeljenja u gradu koja predstavljaju uspešne korake ustanove u skladu sa savremenim shvatanjima zaštite korisnika. Rec je o Dnevnom boravku koji postoji u sklopu ustanove od 1985 godine i Zašticenom stanovanju koje je zaživelo 2005 godine, a obzirom na njihovu uspešnost nadamo se da ce vremenom još više ovakvih naših projekata naci svoje mesto u sistemu socijalne zaštite.