Rad u muzičkoj sekciji

muzicka1

   Rad u ovoj sekciji je namenjen razvijanju interesovanja, sposobnosti i veština muzičkog i ritmičkog izražavanja ali i kao efikasan vid otklanjanju emocionalnih tenzija i relaksacije korisnika prilikom slušanja muzike.

muzicka2