Mogućnosti rada za studente

   Ustanova za decu i mlade Veternik nudi đacima i studentima mogućnost da nauče više o radu sa osobama sa invaliditetom kroz organizovane grupne obilaske, kroz realizaciju prakse predviđene univerzitetskim planom i programom kao i kroz niz drugih neprofitnih angažmana. Sve posete ustanovi kao i druge planirane aktivnosti se unapred najavljuju i dogovaraju.

Kontakt osoba :

Zoran Arbutina
Telefon: 021 821 034