Prateće službe

   Prateće službe funkcionišu kroz sektor za pravne,finansijske i opšte poslove sa službama za pravne i opšte, finansijsko-racunovodstvene i tehnicke i pomocne poslove iz koje se izdvajaju cetiri posebne radne jedinice i to kuhinja sa pekarom,vešeraj, tehnicki poslovi i ekonomija.