Naša misija je da kroz vlastiti stručni i profesionalni angažman te kroz saradnju sa roditeljima, rođacima, stručnim saradnicima raznih profila i saradnju sa širom društvenom zajednicom pomognemo osobama sa invaliditetom da uče i razvijaju se na svom putu ka što samostalnijem životu.

Dom Veternik je ustanova socijalne zaštite koja je u skladu sa odlukom Vlade Srbije u mreži ustanova socijalne zaštite od 1. januara 2011. godine predviđena za smeštaj do 500 korisnika podeljenih u radnu jedinicu za smeštaj dece i omladine i radnu jedinicu za smeštaj odraslih lica.