Rad na ekonomiji

   Grupa korisnika smeštena u malu kućnu zajednicu u neposrednoj blizini objekata ekonomijie  je pored svojih vaspitača i dvojice radnika na ekonomiji glavna pokretačka snaga ovog dela ustanove.

   Rad na ekonomiji  obuhvata poslove na četiri plastenika, rad na obradivim površinama na otvorenom, brigu o farmi koka nosilja, živini iz mini zoo vrta, farmi svinja, konju i govedima.