Edukacija i rehabilitacija

   Za vreme boravka u Domu korisnicima se obezbeđuju odgovarajući oblici vaspitanja, obrazovanja i osposobljavanja za rad i radne aktivnosti u skladu sa njihovim psihofizičkim sposobnostima, potpuno i trajno zbrinjavanje (stanovanje, ishrana, nega, zdravstvena zaštita, kulturno-zabavne i druge aktivnosti), rad na ublažavanju odnosno otklanjanju posledica ometenosti u njihovom razvoju, kao i radno angažovanje pod posebnim uslovima, u skladu sa njihovom osposobljenošću za rad i pod stalnim stručnim nadzorom.

   Tim aktivnostima se nastoji ostvariti sledeće: osposobljavanje korisnika za staranje o svojim neposrednim,svakodnevnim potrebama, osposobljavanje za što samostalniji i nezavisniji život i rad i razvijanje očuvanih sposobnosti, osposobljavanje za privredjivanje u delimično zaštićenim uslovima, razvoj psihomotornih sposobnosti, razvijanje higijenskih, radnih i drugih navika, razvijanje govornih i drugih potencijala i osposobljavanje za komunikaciju sa sredinom, proučavanje i praćenje razvoja, saradnja sa roditeljima i drugim institucijama u pogledu staranja, podizanja i vaspitanja korisnika i dr.