Dnevni boravak

   Dnevni boravak Ustanove za decu i mlade  "Veternik" predstavlja otvoreni oblik zaštite dece i omladine sa intelektualnim invaliditetom.

   Suština rada dnevnog boravka je da prihvati decu i omladinu sa invaliditetom i adekvatno je zbrine u periodu kada njihovi roditelji zadovoljavaju svoje profesionalne ili druge potrebe.

   Dnevni boravak je formiran 1985. godine na inicijativu roditelja dece sa intelektualnim invaliditetom. U to vreme to je bio  prvi boravak koji je otvoren u Vojvodini.

   Boravak funkcioniše kao izdvojeno odeljenje Ustanova za decu i mlade  "Veternik" u prostorijama stambene zgrade u Novom Sadu.

   Rad u boravku odvija se u periodu od 6 do 16 sati po režimu dana konfigurisanom od strane stručnih lica zaposlenih u Dnevnom boravku.