Lokacija ustanove

   Ustanova za decu i mlade Veternik je smeštena u neposrednoj blizini Novog Sada, drugog najvećeg grada u Srbiji. Novi Sad se nalazi na južnom delu Panonske nizije uz obalu Dunava i predstavlja administrativni centar Južnobackog okruga i glavni grad Autonomne Pokrajine Vojvodine. Ustanova za decu i mlade Veternik je sagrađena u prigradskom naselju na putu prema Bačkoj Palanci. Ustanovu je relativno lako pronaći pošto dolazak do nje iz svih pravaca, sem iz Bačke Palanke, podrazumeva prolazak kroz Novi Sad prema Futogu i dalje ka Bačkoj Palanci.

   Samo mesto Veternik je naslonjeno na Novi Sad tako da moderan put vodi kroz samo naselje. Nekih desetak kilometara od Novog sada ubrzo posle prolaska kroz kružni tok u centru Veternika nailazi se na semafor i veliku tablu koja obaveštava namernike da se skretanjem levo u Novosadsku ulicu dolazi do Ustanova za decu i mlade Veternik.

   Ustanova je sagrađena 1971. godine i od tog vremena se kao zvanična adresa ustanove vodi Veternik, Kninska 157.Ovaj podatak može da dovede posetioce koji prvi put dolaze u ustanovu u zabunu pošto ova adresa vodi do zadnjeg, sporednog ulaza do koga se stiže mrežom uskih sporednih ulicica. U svakom slučaju, do glavne kapije koja uvek sa radošću iščekuje goste, dolazi se pomenutom Novosadskom ulicom.