Zdravstvena zaštita i nega korisnika

   Zdravstvena delatnost se obavlja u okviru  Sektora za zdravstvo, negu i higijenu, kao jedne od osnovnih organizacionih jedinica Doma. U ovom Sektoru se takodje obavljaju i poslovi nege i zbrinjavanja korisnika pod kojima se podrazumeva celokupna briga oko održavanja licne i opšte higijene, oblacenja, hranjenja, obezbedjivanja adekvatnih uslova za dnevni i nocni odmor, briga o zdravlju, briga oko spoljašnjeg izgleda korisnika, kao i staranje o cistoci prostora i opreme u objektima Sektora, odnosno nadzor i kontrola nad održavanjem higijene u svim objektima Doma.

   Zdravstvene usluge pružaju lekari opšte prakse i lekar stomatolog, medicinske sestre, laborant i fizioterapeuti. Poslove nege i higijene obavljaju negovateljice i spremacice.

   Poseban segment rada ovog Sektora predstavlja pružanje usluga zdravstvene zaštite korisnicima Dnevnog boravka i korisnicima smeštenim u kuci iz Programa “Stanovanje uz podršku” u Novom Sadu. Svi ovi korisnici su obuhvaceni sistematskim pregledom sa kompletnim laboratorijskim nalazima, kao i stomatološkom uslugom i imunizacijom. Takodje ce se putem redovnih obilazaka od strane zdravstvenih radnika sektora, prati njihovo zdravstveno stanje i raditi na zdravstvenom prosvecivanju, pružaju se usluge Kabineta za fizikalnu medicinu bilo unutar Kabineta ili u prostorima namenjenim smeštaju ovih korisnika, a takodje je organizovana i obavezna pripravnost lekara.