Održavanje higijene prostora

   Staranje o čistoći prostora i opreme u objektima, odnosno nadzor i kontrola nad održavanjem higijene u svim objektima Doma spadaju u domen službe za održavanje higijene prostora. U sastavu službe nege se nalaze osamdesetdva radnika za negu štićenika. Službu higijene čini devetnaest spremačica i dva berberina.