Pravni i računovodstveni poslovi

   Služba za pravne i ekonomsko finansijske poslove ima za cilj da svojim radom isprati, upotpuni rad i doprinese ostvarivanju delatnosti Doma.

   Ovde se obavljaju poslovi koji podrazumevaju pripremu i izradu finansijskih planova, fakturisanje, blagajnički poslovi, nabavka, skladištenje i izdavanje robe s jedne i praćenje zakonskih propisa, izrada normativnih i drugih akata koji se odnose na organizaciju i rad Doma, priprema ugovora, izrada raznih opštih i pojedinacnih akata kao i poslovi za potrebe Doma iz oblasti radnog odnosa, arhiviranja i ažuriranja dokumentacije i dr.