Prijemno odeljenje

   Mlađi korisnici se po dolasku u ustanovu upućuju na prijemno odeljenje u kom se pripremaju za boravak u ustanovi što podrazumeva postupno upoznavanje sa novim okruženjem, usvajanje osnovnih veština iz oblasti samoposluživanja i higijene kao i dijagnostičke postupke radi utvrđivanja etiologije, fenomenologije, trajanja, intenziteta i vrsti smetnji u razvoju.

prijemno1

   Sagledavaju se individualne karakteristike korisnika te se na osnovu svih činjenica izrađuju individualni planovi tretmana koji predstavljaju dokumente koja za određeni period objedinjavaju predviđene vaspitne mere, obrazovni rad i zaštitu korisnika. Tokom boravka u ovom odeljenju korisnika prate vaspitač, psiholog i socijalni radnik a po potrebi uz odluku stručnog tima i drugi stručni radnici ustanove.