Tkačka radionica

tkacka1

   U tkačkoj radionici izrađuju se posebni dekorativni  tepisi i prostirke od vune, pamuka ili svile, koje mogu služiti kao podne prostirke ili ukrasi na zidovima.Prostirke se izrađuju na vertikalnim razbojima.

tkacka2

   Trudimo se da očuvamo  tradiciju proizvodnje prostirki, tepiha i ćilima  sa  karakterističnim  šarama, bojama i nitima za ovo područje, što im daje posebnu vrednost.

tkacka4