Zaštićeno stanovanje

   Dana 13. decembra 2005. je "zaživeo" projekat (a danas je to program) "Zaštićeno stanovanje" kao novi vid usluge za korisnike na putu deinstitucionalizacije. Program je podrazumevao preseljenje pet korisnika iz Ustanova za decu i mlade  "Veternik"  u porodičnu kuću u Novom Sadu, koja je za potrebe ovog programa renovirana.

   U aprilu mesecu 2008. godine je dograđeno i otvoreno novo krilo ove kuće pa je još pet korisnika iz Veternika tamo preseljeno. Program je zamišljen kao oblik pripreme za život u otvorenoj sredini dece i omladine sa invaliditetom i nudi mogućnost lakog prepoznavanja vrednosti i osobenosti pojedinca kao ljudskog bića.

   Koncept našeg programa je baziran na porodičnom  modelu i u osnovi predstavlja pripremu korisnika za:

  • odlazak u hraniteljske porodice
  • povratak u matičnu ili srodničku porodicu
  • završetak školovanja, profesionalno osposobljavanje i zapošljavanje
    samostalan život