Rukovodstvo

Direktor: Ana Vila
Koordinator stručnog rada: Olivera Abut Uglješić
Rukovodilac sektora za rehabilitaciju: Jovanka Radišić
Rukovodilac sektora za zdravstvo, negu i higijenu: Zlatko Dimitrijević
Rukovodilac sektora za upravne finansijske i opšte poslove: Nataša Drobac
Šef računovodstva:  
Glavna sestra: Jadranka Vidović