Rezidencijalni smeštaj

   Ustanova za decu i mlade Veternik je ustanova socijalne zaštite koja je u skladu sa odlukom Vlade Srbije u mreži ustanova socijalne zaštite od 1. januara 2011. godine predviđena za smeštaj do 500 korisnika podeljenih u radnu jedinicu za smeštaj dece i omladine i radnu jedinicu za smeštaj odraslih lica.

   Korisnici su unutar ustanove u skladu sa uzrastom i nivoima samostalnosti smešteni ili u male kućne zajednice ili u klasičan paviljonski smeštaj.