Наша мисија је да кроз властити стручни и професионални ангажман те кроз сарадњу са родитељима, рођацима, стручним сарадницима разних профила и сарадњу са широм друштвеном заједницом помогнемо особама са инвалидитетом да уче и развијају се на свом путу ка што самосталнијем животу.

Дом Ветерник је установа социјалне заштите која је у складу са одлуком Владе Србије у мрежи установа социјалне заштите од 1. јануара 2011. године предвиђена за смештај до 500 корисника подељених у радну јединицу за смештај деце и омладине и радну јединицу за смештај одраслих лица.