Radno i stručno osposobljavanje

   Nakon sazrevanja i realizacije procesa obrazovanja i savladavanja veština i navika predviđenih programom rada u službi za vaspitno-obrazovni rad korisnici dolaze u fazu kada uz pomoć stručnog osoblja odabiru put svog daljeg radnog i stručnog osposobljavanja u skladu sa svojim afinitetima i psihofizičkim sposobnostima. Ustanova pruža mogućnost radnog osposobljavanja i okupacije u krojačkoj radionici, radionici za vez, pletačkoj i tkačkoj radonici, polivalentnoj radionici kao i angažmanu uz tehničko osoblje ako korisnici iskazuju interesovanje za tu vrstu zanimanja.  Planiranje i realizacija rada sa korisnicima za radno osposobljavanje i radnu okupaciju se oslanja na Plan i program iz 1978. godine. Na osnovu njega prave se interni programi rada za svaku radionicu. Takođe se pravi i individualni plan tretmana za svakog korisnika u kome pored korisnika učestvuju i svi radnici direktno vezani za realizaciju plana.

strucno1

   Cilj radnog angažovanja u našim radionicama jeste podizanje nivoa samostalnosti i razvoja svesti o radu kao aspektu važnom za adekvatno društveno funkcionisanje. U sastavu naše ustanove nalazi se pet radionica koje funkcionišu pod stručnim usmeravanjem instruktora, kompetentnim za oblasti pletenja, veza, tkanja i krojenja. Pored osnaženja timskog rada, saradnje, solidarnosti, stiču se i sposobnosti veštine dobre komunikacije i negovanja prijateljskih odnosa među korisnicima. Broj korisnika varira ovisno o afinitetima ali generalno svaka radionica u svom sastavu ima barem petnaest do dvadesetak korisnika.

strucno2

   Sve radionice funkcionišu kao mesta za obuku u zanatskim veštinama ali su ujedno opremljene i kao dnevni boravci u kojima korisnici provode svoje slobodno vreme gledajući televiziju, slušajući muziku ili baveći se nekim drugim aktivnostima. Radionice nisu zamišljene kao mesta u kojima je prioritet proizvodna aktivnost radi sticanja dobiti ali sa artiklima nastalim u njima učestvujemo na svim manifestacijama kako bi smo pokazali  kreativne i radne spospobnost naših korisnika. Veći deo  manifestacije na kojima učestvujemo je prodajnog karaktera a sredstva dobijena na taj način ulaze u fond namenjen organizovanju izleta. Mogućnost da sa ponosom pokažu svoje rukotvorine uz saznanje da su svojim angažmanom i sposobnostima doprineli zajedničkim izletima je oduvek bio snažan motiv za savladavanje sve složenijih zadataka.