Misija

   Naša misija je da kroz vlastiti stručni i profesionalni angažman te kroz saradnju sa roditeljima, rođacima, stručnim saradnicima raznih profila i saradnju sa širom društvenom zajednicom pomognemo osobama sa invaliditetom da uče i razvijaju se na svom putu ka što samostalnijem životu.

   Cilj za sve naše korisnike je sticanje veština koje omogućavaju veću funkcionalnu nezavisnost. U ustanovi se uče životne veštine neophodne korisnicima u svakodnevnom životu koje tako povećavaju individualnu nezavisnost, kvalitet života i smanjuju obavezu tuđe nege.

   Ustanova za decu i mlade Veternik pozitivno utiče na živote osoba sa invaliditetom  obezbeđujući pored smeštaja, zdravstvene zaštite, nege, vaspitno obrazovnog rada, radno-stručnog osposobljavanja i niz drugih usluga koje između ostalog podrazumevaju i organizaciju slobodnog vremena kroz razne aktivnosti, fizioterapeutske tretmane, stomatološke usluge, logopedske tretmane i stručnu pomoć psihologa.

   Mi zajedno sa korisnikom, roditeljima, vanjskim saradnicima, školama i drugim subjektima uključenim u korisnikovu edukaciju i rehabilitaciju sačinjavamo individualni plan koji će korisniku omogućiti da ostvari napredak u sredini u kojoj se do tada nije uspešno snalazio. Jedan deo naših korisnika nakon uspešne edukacije i rehabilitacije svoje prve korake ka samostalnijem načinu života pravi u malim kućnim zajednicama unutar ustanove, sledeći značajan korak je zaštićeno stanovanje kao poseban oblik smeštaja, a ono čemu svi težimo je povratak u porodicu ili odlazak u hraniteljsku porodicu.