MEĐUNARODNI DAN OSOBA SA INVALIDITETOM 2023

on .

Povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom koji se odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija iz 1992. godine obeležava 03.12. u celom Svetu,  04.12.2023. godine u „Domu Veternik“ održana je priredba u duhu načela ovoga dana - da se osobama sa invaliditetom omogući jednako uživanje ljudskih prava i ravnopravno učestvovanje u društvenom životu.

 Sa prigodnim scenama koje je izvela Dramska sekcija Ustanove korisnici su, izražavajući se kroz umetničke sadržaje imali mogućnost da obrađuju teme koje ih interesuju i kroz koje mogu da pokažu svoje talente. Nakon priredbe za korisnike je priređena zabava na kojoj je uz muziku, igranje i druženje korisnicima omogućeno da provedu vreme sa svojim drugarima. Događaju su prisustvovali korisnici i vaspitači sa svih paviljona i atmosfera je bila više nego dobra i vesela. Zanimljivost je da su se svi korisnici mogli uključiti i u samu priredbu kroz pevanje, izgovaranje reči i teksta zajedno sa svojim drugarima glumcima kao i kroz izvođenje kretanja u ritmu muzike što je doprinelo osećanju pripadnosti, jačanju zajedništva i drugarstva.

Srca punih ljubavi, nasmejanih lica i razdragano kroz naše aktivnosti šaljemo poruke ljubavi, mira, jednakosti i međusobne podrške.