VOLONTERSKI PROGRAM

on .

U saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Domu "Veternik" otpočeo je program volontiranja.Angažovani su volonteri sa Filozofskog fakulteta Novi Sad, jedan socijalni radnik i jedan pedagog.