Lekari i medicinsko osoblje

   Zdravstvena služba se sastoji od pet lekara opšte prakse, jednog lekara stomatologa, jedne glavne sestre, pet paviljonskih sestara, tridesetdve medicinske sestre, jedne laborantkinje, jedne stomatološke sestre i četiri fizioterapeuta.

   U okviru postupka zdravstvene zaštite tokom godine se organizovano i koordinirano preduzimaju sve mere nege i zbrinjavanja novoprimljenih korisnika, lečenje bolesnih korisnika u skladu sa postavljenom dijagnozom, mere opšte profilakse infektivnih i drugih oboljenja uključujući redovnu  imunizaciju obaveznim vakcinama, imunizaciju proitv hepatita “B” novoprimljenih korisnika i osoblja i akutnih respiratornih oboljenja – gripa u zimskom periodu, kao i sve druge uobičajene mere.

   Preko zdravstvene službe pribavljaju se svi oblici lekova, ortopedska pomagala, higijenska sredstva – pelene, sanitetski materijal i ostala sredstva neophodna za tretman i lecenje kako novo nastalih  tako i postojećih stanja i obolenja. Kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti doprinosi rad laboratorije Doma u kojoj se pored osnovnih laboratorijskih pretraga obezbeđuju i osnovne biohemijske analize.

   U sklopu opšte zdravstvene zaštite značajno mesto zauzima rad stomatološke ambulante koja postoji u sastavu Doma, u kojoj se korisnicima obezbeđuje stomatološka zaštita putem obavljanja preventivnih sistematskih pregleda kao i lečenje oboljenja zuba i mekih tkiva primenom dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.

   Pregledi i intervencije se, osim u centralnoj ambulanti,  obavljaju i u priručnim ambulantama na paviljonima, što je u uslovima dislociranih objekata povoljnije za korisnike sa kombinovanim oštećenjima, posebno za polupokretne i nepokretne. Zdravstveni radnici obavljaju svoj rad u saradnji sa drugim stručnim osobljem Doma (psiholozi, defektolozi, socijalni radnici i sl) i čine nezamenljiv deo stručnog tima.