Načini doniranja

   Dom „Veternik“ je od momenta osnivanja 1972 godine tokom svog rada uvek bio pomagan od strane velikog broja ljudi koji su skladu sa svojim mogućnostima kroz razne oblike donacija pružali podršku našim korisnicima i postojanju ustanove.
   Svaka donacija upućena na adresu Doma „Veternik“ doprinosi poboljšanju uslova života naših korisnika. Donacije nam omogućavaju da učinimo još jedan korak više u nastojanjima da obezbedimo što kvalitetnije uslove života i rada za naše korisnike.

   Zahvaljujemo se svim ljudima dobre volje koji su nam donacijam pomogli u ostvarivanju naše misije.

Kontakti
Ako imate nekih dilema oko realizacije donacije kontaktirajte nas na sledeće telefone:

021 821 034

021 821 270


Donirati možete:

a) novčana sredstva
b) robu
c) usluge
d) nekretnine


a) Novčana sredstva možete donirati uplatom na račun ustanove. Uplaćena sredstva će biti upotrebljena za poboljšanje opštih uslova života naših korisnika . Ako imate jasnu ideju na što biste hteli da budu utrošena vaša sredstva molimo vas da nas kontaktirate oko detalja.
      -U slučaju da planirate donaciju novčanih sredstava u domaćoj valuti   (dinarima) to možete uraditi uplatom na sledeći račun:

840-29550845-64

poziv na broj: 97 7300176080174412110


      -Ukoliko su u pitanju devizna sredstva njih možete uplatiti na sledeći račun:
broj deviznog računa -  504100-100002647  
IBAN kod -  RS35908504100000264706
MB -  08066159                     PIB -  100734977


b) Donacija robe obuhvata veoma širok spektar artikala počevši od hrane, medicinskog materijalai opreme, nameštaja, odeće i obuće, do didaktičkog materijala.


c) Pružanjem različitih vrsta usluga također možete pomoći našoj ustanovi. Ukoliko imate želje i mogućnosti da nam pomognete kontaktirajte nas u vezi detalja.


d) Donacija nekretnina može mnogo značiti ustanovi ali imajte u vidu da su u skladu sa Zakonom o javnoj svojini sve nepokretnosti (objekti i zemljište) vlasništvo Autonomne Pokrajine Vojvodine. Dom „Veternik“ ima pravo korištenja tih nepokretnosti. Za svaku donaciju takvog tipa moramo pribaviti saglasnost od strane osnivača APV kroz obraćanje Upravi za imovinu APV.